Dynamicznie zmieniające się otoczenie organizacji na rynku powoduje, że wybór odpowiedniej strategii jest nie tylko spoiwem łączącym wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania firmy, ale i kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji. Dana strategia nie jest skuteczna w każdej sytuacji i szybko się dezaktualizuje.

Organizacje muszą dbać o wyznaczanie wciąż nowych zadań i nowych celów. Poza tym, nie ma idealnej strategii – nie ma w tym zakresie jednego optymalnego i pasującego do każdej sytuacji rozwiązania. Dlatego tak ważne w doradztwie strategicznym jest indywidualne podejście konsultanta do problemu.

Praca w tym obszarze skoncentrowana jest na tworzeniu kompleksowych planów rozwoju oraz ich wdrażaniu.

Wśród przykładowych zadań doradcy strategicznego należy wymienić:

 • przeprowadzenie analiz strategicznych,
 • opracowanie strategii,
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych,
 • określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 • rekomendacje wyborów strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej,
 • wdrożenie systemu jakości,
 • realizację programów inwestycyjnych,
 • wdrożenie systemu motywacji,
 • analizę zasobów przedsiębiorstwa,
 • analizę branży i konkurencji.

Jeśli zastanawiasz się nad podobnymi tematami i szukasz rozwiązań – jesteśmy dla Ciebie.

Kontakt